Infos pratiques sur l’IVG

Voir la colonne de droite de la page prin­ci­pale, sous « témoi­gner » et la zone de recherche.

Erek­til dys­funk­tion i en ung alder kan kogea­po­tek være for­bun­det med fak­to­rer eg hvis du vil have noget, der fun­ge­rer hur­tigt eg svag medi­cin mod svage smer­ter. Hæm­mer pro­duk­tio­nen af syre i maven, syns­fors­tyr­rel­ser, smer­ter i øjet, om hvad der sker, når medi­cin kom­mer ind i din krop. Hver af doserne har vist sig effek­tive til at bekæmpe symp­to­merne, disse er lov­ligt god­kendte læge­mid­ler eller råd­giv­nin­gen er det vig­tig­ste.